Gruppbild från NFSK's Medlemsdagar 2018.

NFSK arrangerar:
Medlemsdagar i Malmö 19-20 mars 2018

Tema:
“Specialistsjuksköterskans unika kompetens och funktion i kirurgisk vård”

Inbjudan riktar sig till specialistsjuksköterskor, ledare och chefer.

Välkommen till medlemsdagar som möjliggör utbyte av kunskap,  erfarenheter, idéer, arbetsbeskrivningar och sätt att organisera arbetet kring den kirurgiska patienten.
Vi ser fram emot givande dialoger, intressanta föreläsningar och intensivt utbyte mellan kirurgkliniker i Sverige.