Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2017 i Jönköping. Prissumman ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.