NFSK's styrelse utanför entrén till Kirurgiveckan i Jönköping 2017.

Kirurgiveckan är en fantastisk mötesplats med kunskap, erfarenheter och frågor från hela landet.

NFSK ansvarar för det vårdvetenskapliga programmet på Kirurgiveckan som arrangeras tillsammans med den lokala programkommittén. Målet är att skapa ett attraktivt program med aktuella ämnen och en hög vetenskaplig nivå. På Kirurgiveckan får ni ta del av både lokala och nationella föredrag. 

Har du tips om föreläsare eller aktuella ämnen till Kirurgiveckan mejla oss på kirurgiveckan@nfsk.se