Agenda. Foto: DarkWorkX från Pixabay.

Medlemsdagarna äger rum på Baldersgatan 1, Stockholm (i Svensk sjuksköterskeförenings lokaler).

Torsdag 6 april

9.00-9.30 Drop-in Kaffe och smörgås

9.30-10.00 Styrelsen inleder och presenterar dagarna. Maria Viksten-Ericsson, ledamot och Therese Avallin, ordförande.

10.00-12.00 Verktyg i vårdutvecklingsarbetet. Från idé till implementering och utvärdering. Anna Hultén och Lena Wireby, utvecklingsledare, NU-sjukvården

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Implementera forskning i klinisk verksamhet. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad, anestesisjuksköterska, Örebro.

14.00-14.30 Hur stärker vi vår profession? Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad, anstestesisjuksköterska, Örebro.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Karriärsmöjligheter för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård. Vägval, drivkraft och ansvar. Eva Jangland, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, medicine doktor, klinisk lektor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet och VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset Uppsala.

16.15 - 17.15 Årsmöte

17.45 Middag. Bord är bokat på Urban deli på Sveavägen.

 

Fredag 7 april

9.00-10.00 Posterpresentation

10.00-10.30 Kaffe och smörgås

10.30-11.30 Vad händer i Vård-Sverige? Hur ser specialistsjuksköterskans roll ut i förhållande till detta? Inger Torpenberg, sakkunnig SSF.

11.30-12.00 Hur ser en verksamhetschef på det som händer i Vård-Sverige? Maria Viksten-Ericsson, verksamhetschef och specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.20 Work-shop: Arbete i mindre grupper med diskussion i helgrupp.

14.20-14.30 Avslutning