På medlemsdagarna kommer vi att ha en posterpresentation. Alla deltagare har möjlighet att skicka in ett abstract med en sammanfattning av ett förbättringsarbete, magister/masteruppsats, forskningsstudie eller liknande. Det enda kriteriet är att innehållet har betydelse för den kirurgiska patienten eller sjuksköterskan inom en kirurgisk verksamhet. Styrelsen kommer sedan att välja ut några abstract för muntlig presentation under medlemsdagarna. Övriga abstract får möjlighet att ha sin poster rullande under fika och lunchpauser.

Ta chansen att dela med er till varandra!

Abstract

Abstractet skrivs med max 250 ord fördelat på: 

  • Bakgrund: Vad var anledningen till projektet?​
  • Metod: Hur gick du/ni till väga?​
  • Resultat: Hur blev det?​
  • Slutsats: Vad tänker du/ni om resultatet?

Ladda upp ditt abstract via FORMULÄRET senast den 12 mars 2017.

Poster

Utgå från ditt abstract och använd med fördel mallen nedan som utgångspunkt när du gör din poster. Sök även på nätet för tips och idéer.

När du är klar med din poster i PowerPoint konverterar du den till PDF genom att klicka på Arkiv -> Exportera -> välj sedan formatet PDF och tryck på spara. Postern laddas upp på hemsidan via FORMULÄRET senast den 5 april 2017. Ta för säkerhets skull med postern uppladdad på ett USB.

Till er som får en muntlig presentation

Postern laddas upp av styrelsen inför medlemsdagen. Varje presentation får ta max 15 min inkl. presentation och tid för frågor. Ta för säkerhets skull med postern uppladdad på ett USB.

Besked om ev. muntlig posterpresentation kommer under vecka 12.

Sista inlämningsdag
Relaterade filer
Postermall630.5 KB