Vi vet att många inom kirurgisk vård har haft ett tufft 2020 och att utmaningarna till följd av coronapandemin knappt har börjat, men vi har också goda exempel och lärdomar att ta med oss. Vi vet också att rätt användning av omvårdnadskompetensen är en nyckelfaktor för att lyckas använda lärdomarna och möta utmaningarna. Med högre omvårdnadskompetens nära patienten och medarbetarna ökar patientsäkerheten och vårdtiderna kortas, oerfaren personal blir tryggare och kan utvecklas, så att arbetet istället kan fokusera på att ge patienten bästa vården. 
 
Vi vet också att just rätt användning av omvårdnadskompetens är svårt. Nationellt har vi tillsammans mycket kunskap och erfarenheter - det är dags att sluta uppfinna samma hjul och istället ta vårdutvecklingen till 2000-talet! NFSK vill erbjuda en plattform för just detta - men till det krävs initiativ från er att använda den.
 
I höst kokar föreningens verksamhet av omvårdnadskompetensens betydelse. Vi arbetar bland annat för att rikta oss mot våra nya medlemstyper för att nå ut till fler och på så sätt påverka och stödja mer. Vi utvecklar kunskapsbanken på hemsidan, reviderar kompetensbeskrivningen där nu även yrkesrollen som specialistsjuksköterska beskrivs, samordnar specialistsjuksköterskeutbildningarna, för dialog med de avancerade specialistsjuksköterskorna, sprider perspektiv och kunskap genom inlägg på sociala media och skapar gemensamma mötesytor med diskussionsforum, sociala media, digitala föredrag och live-konferenser. Vi arbetar för omvårdnadsvetenskapens och evidensens naturliga plats i vården av patienten - i nästa utskick avslöjas Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, vinnaren av  omvårdnadsstipendiet! Utlysningen till årets forskarpris är fortfarande öppen för ansökningar - ta möjligheten att lyfta fram betydelsen av omvårdnadsforskning för den kirurgiska patienten!  


Tillsammans med er fortsätter vi med världens bästa jobb - att ge patienten säker kirurgisk vård genom kompetent omvårdnad!
 
/Therese Avallin, Ordförande