Styrelsen i NFSK. Foto taget i samband med styrelsemöte under maj 2018 i Linköping.

Jag har två motton som följt mig genom livet:

’Ingenting är omöjligt - bara olika svårt’ och ’Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke’.

På tåget hem från Linköping tänker jag på ’vårdkrisen’ men känner mig kraftfull – tillsammans kan vi vända det här. Men det krävs kunskap, förståelse och mod – i hela kedjan av beslutsfattare.

En gång per termin träffas styrelsen i NFSK för att planera och driva verksamheten, idag sågs vi i Linköping på US. Styrelsens 10 ledamöter är indelade i arbetsgrupperna: Ekonomi, Intressepolitik/utbildning, Media, Aktiviteter och Samarbeten där vi utöver styrelsen även har hjälp av våra ambassadörer. Vi har planerat för samordningen av specialistsjuksköterskeutbildningarna, medial medvetandegörning av professionens betydelse, kompetensbeskrivningens tillämpning, diskuterat hyrsjukskötersketjänstens intåg på arbetsmarknaden och mycket mer. Diskussionerna idag har även kretsat kring alla utmaningar där många av våra medlemmar upplever en situation i vården där förutsättningarna som ges för att kunna leverera en god och säker vård inte alltid räcker. Där förutsättningarna för att orka vara mänsklig och jobba i vården inte alltid räcker. Att vara omvårdnadsexpert och se vad patienten behöver men inte ha möjlighet att ge det sliter, professionellt och personligt. Att istället tvingas jobba med kompenserade vård för vårdskador som aldrig hade behövt drabba patienten, och sekundärt även verksamheten och samhället genom förlängda vårdtider, färre tillgängliga vårdplatser och ökade kostnader, är slitsamt och frustrerande.

Men det finns kraft och stöd att hämta i goda exempel och kompetenta kollegor, för att orka och vilja stanna, förändra och förbättra genom olika kanaler. Nå ut med betydelsen av god omvårdnad till beslutsfattare är en kanal där Svensk Sjuksköterskeförenings kampanj ”Svens sjukvård behöver omvårdnad” är ett bra sätt – läs mer på omvårdnad.se. Att berätta om vården inifrån är ett annat – håll utkik i våra sociala media för personliga glimtar av vården inifrån. Samla kraft genom kunskapsutbyte är ett till – NFSK’s aktiviteter som närmast är Kirurgiveckan i Helsingborg, men även medlemsdagarna 2019 som vi hoppas slå nya rekord med fokus på hur vi sätter stopp för vårdskador finns också.

Ledare, vårdpersonal, politiker som vågar lägga en insats för att vända trenden med sjuksköterskor som slutar och vårdkvalitet som sjunker ger kraft att fortsätta arbetet för en vård med hög kvalitet för den kirurgiska patienten, en vård där specialistsjuksköterskan är självklar.

Berätta om era goda exempel! Ge varandra stöd och kraft! Ingenting är omöjligt – bara olika svårt. Och kom ihåg – man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke.

Vi ses!

/Therese Avallin, Ordförande