Therese Avallin, ordförande NFSK.

Vi får signaler om att det känns mer utmanande än någonsin i våra kirurgiska verksamheter. Problemet med att ta tillvara på, och behålla omvårdnadskompetensen har vi i föreningen länge uppmärksammat och presenterat lösningar på. Nu är det smärtsamt tydligt vilka konsekvenser det får med för låg kompetens för vårdtider och vårdkvalitet, och inte minst för arbetsmiljön för nya sjuksköterskor och undersköterskor som står utan handledning in i yrket och den professionella rollen. Det är ingen nyhet att den dålig arbetsmiljön lett till brist på sjuksköterskor och att vårdplatser fått stängas och operationer ställas in till följd av bristen. Senaste veckan har vi i flera regioner inte bara haft brist på sjuksköterskor som orsakat inställda operationer och stängda vårdplatser. Vi har även haft brist på material som orsakat inställda operationer. 

Då blir det stabsläge och kraftsamling för att förstå vad som gått fel, akut åtgärda bristen och säkerställa att det inte händer igen. Jättebra! Vad skulle hända om man gjorde samma sak vad gäller sjuksköterskan? 

Diskussionerna om problemet med sjuksköterskebristen har mycket handlat om vem som kan ta dennes plats - undersköterskan? Underläkaren? VNS? Här är det också lite spännande att dra parallellen - vem har funderat på att ersätta den restade stenten med ett tillgängligt dränage, den sterila kompressen med toalettpapper? Ni förstår säkert poängen - det finns en anledning till att sjuksköterskeprofessionen finns - kompetent omvårdnad gör skillnad på liv och död för patienten och kan därför inte vattnas ur eller bytas ut utan att det får konsekvenser för patientsäkerheten.   

Därför känns det otroligt hoppfullt att det nationellt pågår flera projekt och initiativ för att ge patienten vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad. Flera kliniker har även satsat på att utbilda Avancerade specialistsjuksköterskor- och Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård med start nu i höst. På KAVA vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala arbetar vi med att implementera SPIK (Specialistsjuksköterska i klinisk tjänst, med ursprung från Linköping) med Omvårdnadsronder och vårdlagscoaching utöver förbättringsarbeten. Vi jobbar även med ronder ledda av den Avancerade specialistsjuksköterskan tillsammans med överläkaren för att öka beslutstakten, holistiken och kontinuiteten i patientens vårdprocess. Vi har förmånen att ha omvårdnadskompetenta ledare som vågar satsa vilket är en förutsättning.

Följ gärna fler spännande omvårdnadsprojekt via våra sociala media och använd forumet på Facebook för att utbyta erfarenheter och ge stöd till varandra!

Vi ses!
Therese Avallin, Ordförande NFSK