Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

Läs mer under Om oss.

Klininsk sårbehandling i praktiken 7,5 hp

Under vårterminen 2017 ger Sårcentrum, Södersjukhuset tillsammans med KI SÖS en kurs i sårbehandling med kursstart 25 januari.
 
Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för
en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik.
 
Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal med intresse för sår
och sårbehandling.
 
 
OBS! Antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller.

PROGRAM MEDLEMSDAGEN

Plats: Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm

Tid: 8.30-16.00

Dag: 26 oktober 2016

 

Program

 

8.30 - 9.00 Drop-in, Morgonfika

9.00 - 9.15 NFSK Ordf. Therese Avallin hälsar välkommen

9.15 - 11.00 Föredrag: Kvalitetsstrategi och kärnkompetenser, Torie Palm Ensäter

11.00 - 12.00 Föredrag: Karriärväg och yrkesroll - kliniska exempel

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 Workshop: Yrkesrollen runt om i landet, idag och imorgon

14.15-16.00 Workshop: Hur behåller vi specialistkompetensen nära patienten på vårdavdelning och mottagning? 

Medlemsdag 26 oktober 2016

Medlemsdag med fokus på “Stärk din professionella roll som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård”.
Läs mer och anmäl dig »

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 26 oktober 2016 klockan 8.30-16.00.
Plats: Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm.

Preliminärt program

8.30 - 9.00 Välkommen! Morgonfika
9.00 - 10.00 Föredrag: Karriärväg och yrkesroll - kliniska exempel
10.15 - 12.00 Work shop: Yrkesrollen runt om i landet, idag och imorgon
12.00-13.00 LUNCH
13.00-14.00 Föredrag: Hur stärker vi vår profession som specialister?
14.15-16.00 Work shop: Hur behåller vi specialistkompetensen nära patienten på vårdavdelning och mottagning?

Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är utsedd!

I samband med årets Kirurgvecka delades årets stipendium på 7 500 kronor ut. NFSK och årets sponsor MedFilm gratulerar Emma Strandqvist med sitt bidrag: Omvårdnadsrond.
Läs motiveringen och inspireras till att söka nästa år!

MedFilm hjälper sjukvården att kommunicera operationsinformation till patienter på ett modernt, enkelt och effektivt sätt.
Läs mer på www.medfilm.se

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde