Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer
 

Styrelsen sammanfattar Medlemsdagarna 2018
Här kommer en kort sammanfattning av programmet på årets Medlemsdagar, tryck på länken nedan för att se samtliga föreläsares föredrag.

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilmBildresultat för logga medfilm

Therese Avallin, ordförande NFSK.

Valåret är här och vallöftena börjar utformas. NFSK följer med stort intresse och välkomnar löften om satsningar på omvårdnadskompetens.

Nu finns vårt nya vårdvetenskapliga bibliotek tillgängligt för dig som är medlem.

Läs NFSK's öppna brev till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Screenshot från Instagram

Kontot uppdateras både av styrelsemedlemmar och ambassadörer.