Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer
 

Den 30-31 mars 2020 kommer NFSKs 5:e kongress (f.d. Medlemsdagarna) gå av stapeln! Ämnet för kongressen kommer att vara: Kärnkompetenser i framtidens kirurgiska vård- kompetent omvårdnad. Vill du bjuda in oss att hålla kongressen i din stad?

Żagań - rzeźba Nike przy pałacu.

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård. Sista ansökningsdag är 26 maj.

Gruppbild på deltagare vid NFSK's medlemsdagar 2019.

Den 18-19 mars genomfördes årets medlemsdagar arrangerade av NFSK i Trollhättan. Temat var “Patientsäkerhet i kirurgisk vård”, ett aktuellt ämne i dagens hälso- och sjukvård.

Är du osäker hur du skriver ihop en ansökan till stipendiet? Vill du skapa en introduktionsprogram för nya kollegor? Här får ni ta del av Pernilla ansökan 2018 samt hennes presentation från kirurgiveckan i Helsingborg.

NFSK har lämnat synpunkter på remissen. Läs vårt remissvar.

Missa inte att skicka in era förbättringsarbeten och chansen att vinna NFSK’s stipendium!

Linda Sillén, avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, inspirerar och tipsar.

'National Early Warning Score (NEWS) är det mest precisa och bäst validerade av de system som idag finns för att följa en patient över tid avseende vitala parametrar och risk för försämring.

Den ursprungliga versionen reviderades hösten 2017 till NEWS2, och används sedan januari 2018 på flera ställen i världen, främst på sjukhus, men i ökande omfattning även utanför sjukhus.

Därför kan du betala in din medlemsavgift med Swish, nummer: 123 520 73 29. Ange den betalningsreferens som angivits i mejlet/på medlemsavin som skickats till dig, eller ditt personnummer.

Betalning kan även göras till vårt plusgirokonto 631307-6.

Som medlem är du välkommen in att ta del av tillämpningsanvisningen till kompetensbeskrivningen, den innehåller praktiska exempel på hur speciallistsjuksköterskans kompetens kan tas tillvara.

I biblioteket skapar vi en plattform av samlad kunskap för er medlemmar. Vi behöver er hjälp - vad vill ni hitta där? Skicka in era förslag och material till: info@nfsk.se.  Välkommen in i biblioteket: https://nfsk.se/medlem/bibliotek

Jag har två motton som följt mig genom livet:

’Ingenting är omöjligt- bara olika svårt’ och ’Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke’.

På tåget hem från Linköping tänker jag på ’vårdkrisen’ men känner mig kraftfull – tillsammans kan vi vända det här. Men det krävs kunskap, förståelse och mod – i hela kedjan av beslutsfattare.

Bristen på kunskap om god omvårdnads betydelse för kvaliteten och patientsäkerheten är den enskilt största orsaken till den svenska vårdkrisen! Så här ligger det till - skriver SSF i kampanjen 'Svensk sjukvård beöver omvårdnad''. Läs mer på: omvårdnad.se och hjälp till att sprida budskapet!

Här hittar du kunkapsbanken!

Screenshot från Instagram

Kontot uppdateras både av styrelsemedlemmar och ambassadörer.