Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

Läs mer under Om oss.

Preliminärt program för Medlemsdagen

Plats: Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm

Tid: 8.30-16.00

Dag: 26 oktober 2016

 

Program

8.30 - 9.00 Välkommen! Morgonfika

9.00 - 10.00 Föredrag: Karriärväg och yrkesroll - kliniska exempel

10.15 - 12.00 Work shop: Yrkesrollen runt om i landet, idag och imorgon

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 Föredrag: Hur stärker vi vår profession som specialister?

14.15-16.00 Work shop: Hur behåller vi specialistkompetensen nära patienten på vårdavdelning och mottagning?

 

Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är utsedd!

I samband med årets Kirurgvecka delades årets stipendium på 7 500 kronor ut. NFSK och årets sponsor MedFilm gratulerar Emma Strandqvist med sitt bidrag: Omvårdnadsrond.
Läs motiveringen och inspireras till att söka nästa år!

MedFilm hjälper sjukvården att kommunicera operationsinformation till patienter på ett modernt, enkelt och effektivt sätt.
Läs mer på www.medfilm.se

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde