Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer
 

I biblioteket skapar vi en plattform av samlad kunskap för er medlemmar. Vi behöver er hjälp - vad vill ni hitta där? Skicka in era förslag och material till: info@nfsk.se.  Välkommen in i biblioteket: https://nfsk.se/medlem/bibliotek

NFSK gratulerar Jenny Drott som disputerade den 8 juni vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet med avhandlingen "Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy."

5 snabba:

Vem är du?

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.

Vårdvetenskapliga programmet är brett och ni kommer bl.a få ta del av föredrag som innehåller personcentrerad vård, e-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonal, intraoperativ omvårdnad och behandling av sår. Årets inspirationsföreläsning av Anna Melle hålls på torsdagen och handlar om kulturkrockar.

Jag har två motton som följt mig genom livet:

’Ingenting är omöjligt- bara olika svårt’ och ’Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke’.

På tåget hem från Linköping tänker jag på ’vårdkrisen’ men känner mig kraftfull – tillsammans kan vi vända det här. Men det krävs kunskap, förståelse och mod – i hela kedjan av beslutsfattare.

Bristen på kunskap om god omvårdnads betydelse för kvaliteten och patientsäkerheten är den enskilt största orsaken till den svenska vårdkrisen! Så här ligger det till - skriver SSF i kampanjen 'Svensk sjukvård beöver omvårdnad''. Läs mer på: omvårdnad.se och hjälp till att sprida budskapet!

Styrelsen sammanfattar Medlemsdagarna 2018
Här kommer en kort sammanfattning av programmet på årets Medlemsdagar, tryck på länken nedan för att se samtliga föreläsares föredrag.

Här hittar du det vårdvetenskapliga biblioteket.

Screenshot från Instagram

Kontot uppdateras både av styrelsemedlemmar och ambassadörer.