Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer

 

Foto från medlemsdagarna 2016.

NFSK's medlemsdagar 2017 kommer att hållas den 6-7 april i Stockholm.

Ordförandeklubba. Foto: FreeImages.com/Jason Morrison

NFSK's årsmöte 2017 kommer att hållas den 6 april i Stockholm under NFSK's medlemsdagar.

Inbjudan till konferens.

Ta del av innovativa metoder som syftar till att skapa en vård med hög kvalitet, öka patientens delaktighet i sin egen vårdprocess samt arbetssätt som bidrar till att stärka och utveckla dig i din yrkesroll inom kirurgisk omvårdnad.

Sjuksköterskedagen för dig i region Uppsala.

Heldag för dig som jobbar som sjuksköterska i region Uppsala om personcentrerad vård, sjuksköterskan i kirurgisk vårds profession och karriär.

Żagań - rzeźba Nike przy pałacu. Bild från Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BBaga%C5%84-rze%C5%BAba_przy_pa%C5%82acu.jpg

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.
Sista ansökningsdag 30 april 2017

Sjuksköterskedagarna.

Kvalitet i omvårdnad -sjuksköterskans ansvar
Det var temat för sjuksköterskedagarna som anordnades av Svensk sjuksköterskeförening den 22-23 November.