Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer
 

Det är hög tid att planera för abstract till Kirurgiveckan. Abstract-inlämningen är öppen mellan 1-31 mars.

Therese Avallin, ordförande NFSK.

Valåret är här och vallöftena börjar utformas. NFSK följer med stort intresse och välkomnar löften om satsningar på omvårdnadskompetens.

Medlemsdagarna i samarbete med PartnerMed, Steripolar, B. Braun, Lohmann & Rauscher, samt Proxident.

Inbjudan riktar sig till specialistsjuksköterskor, ledare och chefer. Välkommen till medlemsdagarna 2018!

Tips! Anmäl dig senast den 11 februari och få 20.0% rabatt på deltagaravgiften (gäller medlemmar).

Nu finns vårt nya vårdvetenskapliga bibliotek tillgängligt för dig som är medlem.

Läs NFSK's öppna brev till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Screenshot från Instagram

Kontot uppdateras både av styrelsemedlemmar och ambassadörer.