Välkommen till NFSK

Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård (NFSK) arbetar bland annat för att:

  • Tydliggöra yrkesrollen för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Synliggöra behovet av kompetensen hos specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.
  • Öka kunskapsutbytet inom omvårdnad av den kirurgiske patienten, bland annat genom att sprida forskningsresultat och mötesplatser.
  • Öka nationellt och internationellt samarbete.
  • Påverka specialistsjuksköterskeutbildningen.

» Läs mer
 

STIPENDIUM 2019 TIPS! Börja nu så hinner du starta upp ett projekt att söka för.

Sök årets omvårdnadsstipendium förspecialistsjuksköterskor-  och studenter inom kirurgisk vård

 

TEMA: Patientsäkerhet i Kirurgisk vård

Ca 100.000 personer drabbas av en vårdskada varje år, varje dag dör 8 patienter av en vårdskada och 10-20% av alla vårdskador beror på kirurgisk behandling.

Som medlem är du välkommen in att ta del av tillämpningsanvisningen till kompetensbeskrivningen, den innehåller praktiska exempel på hur speciallistsjuksköterskans kompetens kan tas tillvara.

I biblioteket skapar vi en plattform av samlad kunskap för er medlemmar. Vi behöver er hjälp - vad vill ni hitta där? Skicka in era förslag och material till: info@nfsk.se.  Välkommen in i biblioteket: https://nfsk.se/medlem/bibliotek

NFSK gratulerar Jenny Drott som disputerade den 8 juni vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet med avhandlingen "Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy."

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.

Jag har två motton som följt mig genom livet:

’Ingenting är omöjligt- bara olika svårt’ och ’Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke’.

På tåget hem från Linköping tänker jag på ’vårdkrisen’ men känner mig kraftfull – tillsammans kan vi vända det här. Men det krävs kunskap, förståelse och mod – i hela kedjan av beslutsfattare.

Bristen på kunskap om god omvårdnads betydelse för kvaliteten och patientsäkerheten är den enskilt största orsaken till den svenska vårdkrisen! Så här ligger det till - skriver SSF i kampanjen 'Svensk sjukvård beöver omvårdnad''. Läs mer på: omvårdnad.se och hjälp till att sprida budskapet!

Här hittar du det vårdvetenskapliga biblioteket.

Screenshot från Instagram

Kontot uppdateras både av styrelsemedlemmar och ambassadörer.