För tredje året i rad anordnas en bokcirkel! Denna gång läser vi boken Etikboken; etik för vårdande yrken (3:e upplagan, 2024) av 

författarna Lars Sandman och Sofia Kjellström. 

Bokcirkeln sker under fem träffar och till varje gång har vi läst utvalda kapitel ur boken. Under träffarna diskuterar och reflekterar vi tillsammans över det vi läst och hur vi kan tillämpa kunskapen. Alla deltagare får ett kostnadsfritt* exemplar av boken vilket gör att vi har ett begränsat antal platser.

* Deltagare som fått en bok, men som får förhinder att delta blir återbetalningsskyldig.

Äger rum
--
--
--
--
--
Anmälan

Anmälan sker via mail till info@nfsk.se
Ange namn, telefonnummer och mailadress.