För dig som studerar till Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård eller Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård eller är Doktorand.

Medlemsavgift:
200 kronor per år

Inte Studerande?

Andra medlemstyper:
Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, för dig som tagit examen | Till ansökan »
Avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, för dig som tagit examen | Till ansökan »
Disputerad sjuksköterska, som har intresse för kirurgisk vård | Till ansökan »
Sjuksköterska, med intresse för kirurgisk vård | Till ansökan »
Intressemedlem, för dig som är intresserad av kirurgisk vård | Till ansökan »

Bekräftelse

Efter att du skickat in formuläret kommer du att få ett mejl med bekräftelse på din ansökan. Om du inte fått det inom 10 minuter kontakta vår medlemsservice via medlem@nfsk.se.

Betalning

Betalning sker till vårt plusgirokonto 631307-6, eller Swishnummer 123 520 73 29, och vid betalning anger du den betalningsreferens som angivits i mejlet/bekräftelsen som skickats till dig,

Det är först när vi mottagit och registrerat din inbetalning som du blir bedömd för medlemskap.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ditt namn

Ditt födelsedatum i kombination med dina kontaktuppgifter används för att kontrollera att vi har korrekra kontaktuppgifter via SPAR. I samband med denna kontroll kan vi komma att registrera ditt personnummer i vårt medlemsregister.

Dina kontaktuppgifter

Vi skickar ut medlemsavier och medlemsinformation via mejl, notiser om medlemsavier skickar vi via SMS.

Vissa arbetsgivare/Regioner blockerar mejl med bifogade filer. Vi skickar ut medlemsavin via mejl och bifogar avin som PDF. I samband med avisering skickar vi även en notis via SMS.
 
I samband med medlemsavisering skickar vi även en notis via SMS.
Det är till denna mejladress som vi kommer skicka medlemsavier, medlemsinformation och bekräftelse på din medlemsansökan.
Här har du möjlighet att ange ytterligare en mejladress som vi kan nå dig på.

Din adress

Ditt arbete

Du kan ange flera arbetsgivare, arbetsplatser och yrkestitlar nedan.
Ex. om du både jobbar på avdelning och utbildar på Universitet.
 
Din arbetsgivare
Vi använder uppgifter om arbetsgivare för att göra riktade utskick, samt för statistik så vi kan följa upp medlemsfördelning och medlemsvärvningskampanjer.
Din arbetsplats
Vi använder uppgifter om arbetsplats för att göra riktade utskick, samt för statistik så vi kan följa upp medlemsfördelning och medlemsvärvningskampanjer.
Din yrkesroll
Vi använder uppgifter om yrkesroll för att göra riktade utskick, samt för statistik så vi kan följa upp medlemsfördelning och medlemsvärvningskampanjer.
 

Utbildning till Specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård

För att ansöka om medlemskap i denna medlemskategori måste du inneha eller studera till den skyddade yrkestiteln Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Ange information om utbildningen du går/gick för att få denna yrkestitel.

Vi använder uppgifter om utbildning och examen för att kontrollera att du uppfyller kraven för medlemskap i denna medlemskategori i enlighet med stadgan, för att göra riktade utskick, samt för statistik så vi kan följa upp medlemsfördelning och medlemsvärvningskampanjer.
 
Din utbildning till Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
Ange vilken utbildning du går/gått.
 
Ange när du planerar att ta, eller tog, examen från utbildningen.
Osäker på exakt datum? Ange årtal och månad (1 i månaden).

Ditt medlemskap kommer automatiskt att ändras från Studerande till Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård vid första medlemsaviseringen efter planerad examen.

Utbildning till Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård

Om du studerar till Avancerad Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, ange vilken utbildning du går.

Vi använder uppgifter om utbildning och examen för att kontrollera att du uppfyller kraven för medlemskap i denna medlemskategori i enlighet med stadgan, för att göra riktade utskick, samt för statistik så vi kan följa upp medlemsfördelning och medlemsvärvningskampanjer.
 
Din utbildning till Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
Ange vilken utbildning du går.
Ange när du planerar att ta examen från utbildningen.
Osäker på exakt datum? Ange årtal och månad (1 i månaden).

Ditt medlemskap kommer automatiskt att ändras från Studerande till Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård vid första medlemsaviseringen efter planerad examen.
 

Doktorandutbildning

Om du är doktorand så fyller du i uppgifter om din utbildning nedan.

Vi använder uppgifter om utbildning och examen för att kontrollera att du uppfyller kraven för medlemskap i denna medlemskategori i enlighet med stadgan, för att göra riktade utskick, samt för statistik så vi kan följa upp medlemsfördelning och medlemsvärvningskampanjer.
Din Doktorandutbildning
Ange vilken utbildning du går.
Ange eventuell kampanj- eller värvarkod.
Hantering av personuppgifter
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på vår sida om Personuppgifter