Marlene Malmström

Läs om sjuksköterskan, docenten, forsknings- och utvecklingsledaren Marlene Malmström och varför hon nu blir medlem i NFSK. 


Varför går du med i NFSK just nu?

För att gagna omvårdnaden av den kirurgiska patienten behöver klinik och forskning samverka både för att kontinuerligt stärka den evidensbaserade kliniska omvårdnaden och för att flytta fram positionerna inom det vetenskapliga fältet. Genom NFSK finns en helt unik arena för sådan samverkan. Att NFSK nu öppnade upp för fullvärdigt medlemskap för disputerade sjuksköterskor inom fältet oavsett om de har en formell specialistutbildning inom området eller ej tror jag är strategiskt viktigt eftersom fältet i sig är smalt och den kirurgiska patienten komplex. Att jag tidigare inte kunnat vara fullvärdig medlem trots att jag är disputerad med inriktning kirurgisk omvårdnad, docent i omvårdnad och undervisar vid Lunds universitet i de kirurgiska ämnena är anledningen till att jag först nu går med i föreningen. Jag är glad för denna möjlighet och ser mycket fram emot samarbete framöver. Min forskning fokuserar på att med utgångspunkt från patienters och närståendes erfarenheter utveckla cancerprocessen. Detta innefattar allt ifrån rehabilitering till palliativ vård. I dessa projekt har jag fem doktorander av vilka tre är specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård. Genom NFSK hoppas jag på att kunna bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom fältet genom att samverka och samarbeta kring kliniskt relevanta frågor som kan gagna såväl patienterna och deras närstående som professionen kring patienten.   
 
Önskar dig en skön sommar.
 
Med vänlig hälsning
 
Marlene Malmström
 
Leg. Ssk, Docent
FoUU-Ledare, Skånes universitetssjukvård, VO kirurgi och gastroenterologi
Forskare, Palliativt utvecklingscentrum, www.palluc.se