Sverigekarta. Bild: Mickaël Delcey från Wikimedia Commons.

Att vara ambassadör för NFSK innebär att vara lokal representant och kontaktperson för föreningen. Ambassadörens uppdrag utformas individuellt men innefattar bland annat att ge information om föreningen till verksamheter, specialistsjuksköterskor och studerande. Uppdraget innebär även att dela med sig till NFSK’s medlemmar av lokala arbetssätt, projekt och förbättringsarbeten. Ambassadörens egna intresseområden styr hur uppdraget utformas, exempel på uppdrag kan vara att bedöma omvårdnadsstipendiet, planera medlemslunchen på Kirurgiveckan, göra inlägg i sociala media, medarrangera  NFSK´s kongress eller bedöma abstract inför Kirurgiveckan. Ambassadörerna kommer även själva med förslag på uppdrag de vill åta sig, på så sätt nyttjas nätverk och kompetens på bästa vis.

Tanken är att vi tillsammans kan skapa förbättring mer effektivt om vi delar med oss - inte uppfinna samma hjul på fler ställen!  
Vill du veta mer om vad det innebär att vara ambassadör eller få kontakt med någon av ambassadörerna?
Kontakta oss på: info@nfsk.se