Bild av chiplanay från Pixabay

Rollen som avancerad specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård är fortfarande ny i Sverige. Det finns just nu 22 stycken avancerade specialistsjuksköterskor som examinerats vid Linköpings Universitet och ytterligare en masterutbildning som pågår. Välkommen på en digital inspirationsföreläsning som beskriver hur rollen ser ut samt hur den hittills har utvecklats i Sverige. Föreläsningen hålls av Tina Ahl Jonsson, leg. Sjuksköterska, MsN, avancerad specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Tina var en av de första avancerade specialistsjuksköterskorna som examinerades i Sverige, januari 2014.

Relaterade filer
Bilaga Storlek
Ladda ned poster och sätt upp på din arbetsplats852.46 KB 852.46 KB
Äger rum
--
Vem kan delta?

Medlemmar i NFSK samt anmälda deltagare till Kirurgisk omvårdnadskongress 2021.

Anmälan

Ingen föranmälan.

Dagen då föreläsningen äger rum kommer medlemmar åt anslutningslänken då de är inloggade på webbsajten.

Deltagare vid Kirurgisk omvårdnadskongress 2021 kommer att få information via mejl inför föreläsningen.

Pris

Kostnadsfritt.