Karolina Härle

Välkommen på digital inspirationseftermiddag med hands-on föreläsning om hur vi tar hand om patienten med akuta buksmärtor! Föreläsningen hålls via länk av Karolina Härle, RN, MsN, Avancerad specialistsjuksköterska vid Kirurgiska kliniken, sektionen för akutkirurgi och trauma Linköping.

Du som är medlem i NFSK och missade föreläsningen kan ta del av den via Kunskapsbanken.

Relaterade filer
Bilaga Storlek
Poster att sätta upp på din arbetsplats.675.85 KB 675.85 KB
Äger rum
--
Vem kan delta?

Medlemmar i NFSK samt deltagare vid Kirurgisk omvårdnadskongress 2021.

Anmälan

Ingen föranmälan.

Pris

Kostnadsfritt.