Bild från Pixabay.

Varmt välkomna på föreningens årsmöte som sker på plats i Västerås i samband med Kirurgisk omvårdnadskongress. Skicka gärna in en motion med dina förslag på föreningens verksamhet 2024 senast den 18/2 till info@nfsk.se, märk ditt mail med “Motion till NFSK’s årsmöte 2024”.

Dag och tid: 19 mars 2024 kl. 16.30-17.30
Plats: Lokal Västra Holmen, Västerås Kongress
Anmälan sker i samband med anmälan till kongressen eller till info@nfsk.se

Äger rum
--