Bild av Gerd Altmann från Pixabay

OBS! Årsmötet kommer att äga rum digitalt den 31 mars klockan 18:00-20:00.

Du som medlem loggar in här på hemsidan för att ansluta till årsmötet. Mötet sker via Zoom och röstning sker på hemsidan, alla medlemmar som är inloggade under årsmötet har möjlighet att rösta.

Med anledning av spridningen av COVID-19 kommer årsmötet att hållas digitalt. Detta är positivt då fler kan ha möjlighet att delta.

Vi kommer även att skicka ut en enkät till samtliga röstberättigade medlemmar där vi är tacksamma för era tankar kring de frågor som ska tas upp på mötet. Era svar kommer att presenteras vid årsmötet och tillsammans med diskussionerna där ge stöd till beslut i medlemmarnas intressen. För att kunna delta på mötet behöver du ha tillgång till dator med uppkoppling och en fungerande inloggning till hemsidan då röstningen kommer att ske via hemsidan.

Tack för att du är med och formar föreningens verksamhet!

/Styrelsen
 

Är du inloggad så ser du länken till handlingarna nedan.