Ambassadör

Att vara ambassadör för NFSK innebär att vara lokal representant och kontaktperson för föreningen. Ambassadörens uppgifter varierar men innefattar bland annat att ge information om föreningen till specialistsjuksköterskor och studerande samt att dela med sig av projekt och förbättringsarbete som sker lokalt.

forumet här på hemsidan kan ni ta del av och diskutera gemensamma intresseområden.
Till årsmötet lämnas en kort rapport om verksamheten under året.

Tanken är att vi tillsammans kan skapa förbättring snabbare och bättre om vi delar med oss.
Uppfinn inte samma hjul på fler ställen!  

Vill du veta mer om vad det innebär att vara ambassadör?
Kontakta oss på: info@nfsk.se

Ambassadörer