Kompetensbeskrivning

Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

Tillämpning av kompetensbeskrivningen bidrar till att:

  • klargöra specialistsjuksköterskans kompetensområde och ansvar i uttvecklingen av den kirurgiska omvårdnaden och den kirurgiska vården
     
  • säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden
     
  • stödja landets lärosäten i utformning, planering och genomförande av utbildningar till Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård

Ladda ner kompetensbeskrivningen, samt vår tillämpningsanvisning med exempel, här på hemsidan eller e-posta din beställning till: info@nfsk.se