Publicerad: 2022-03-04 13:03

Bild av David Peterson från Pixabay.

Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina som drabbar våra medmänniskor i landet och kollegor i sjukvården. Den oerhört stora pressen på världen och sjukvården som orsakats redan innan denna invasion, dels av pandemi men även av oss människor i form av klimatkris och andra krig, drabbar världen över och kräver ett solidariskt engagemang av varje individ efter bästa förmåga.

Som förening fortsätter NFSK att arbeta för att vi i Sverige ska kunna ge den som befinner sig i landet, inklusive flyktingar, akut och planerad kirurgisk omvårdnad med hög kvalitet, på en arbetsplats där även sjuksköterskan behåller sin hälsa och växer i sin profession. För behovet av effektiv (snabb och säker) vård ökar för varje dag, och till det krävs kompetenta medarbetare som mår bra.

Våra tankar riktas just nu som så många andras specifikt till människorna i Ukraina. Som sektion i Svensk sjuksköterskeförening står vi bakom uttalandet:

"Svensk sjuksköterskeförening fördömer kraftigt invasionen av Ukraina. Det är ett allvarligt brott mot folkrätten och den internationella fredsordningen. Ryssland bär ansvaret för kriget i Ukraina. Svensk sjuksköterskeförening stödjer Röda Korsets insamling till stöd för folket i Ukraina som drabbas av kriget. Humanitär hjälp måste komma fram. Svensk sjuksköterskeförening kräver: att Ryssland omedelbart drar tillbaka samtliga trupper från Ukraina och upphör att kränka Ukrainas suveränitet."
https://swenurse.se/nyheter-och-opinion/aktuellt/nyheter/2022-02-24-svensk-sjukskoterskeforening-fordomer-kraftigt-invasionen-av-ukraina

På hemsidan för det internationella sjuksköterskerådet (ICN) läser vi ett uttalande om sjuksköterskans avgörande roll i tider av kris och krig. NFSK vill förstärka budskapet om vikten av att särskilt värna och skydda de individer som arbetar i säkerhetsutsatta områden. Sjukvården är fredad även under krig genom internationell lag vilket måste respekteras! ICN skriver (fritt översatt):

"Sjuksköterskor och vårdpersonal är en kraft för läkande och försoning. Principerna i hälso- och sjukvården om opartiskhet och medicinsk och omvårdnadsneutralitet är mycket starkare än skillnaderna mellan människor. Varje attack mot ett sjukhus eller vårdinrättning strider inte bara mot internationell lag, det är en kränkning av mänskligheten. Låt oss komma ihåg att principerna för modern omvårdnad föddes på Krim, under Krimkriget för över 150 år sedan. När vi skyddar sjuksköterskors och all vårdpersonals arbete och opartiskhet upprätthåller vi vår mänsklighet som fortsätter att lysa i sjuksköterskegemenskapen över hela världen idag.”
https://www.icn.ch/news/icn-says-protection-and-safety-nurses-and-all-health-workers-ukraine-paramount

Vill du bidra till Ukraina?

Har du möjlighet att bidra till att våra medmänniskor i Ukraina och andra drabbade områden får hjälp med akutsjukvård och att tillgodose basala behov rekommenderar vi att du stödjer aktörer med etablerade vägar för bistånd och hjälp. Exempelvis:

UNHCR: https://www.unhcr.org/ (dubblar just nu alla gåvor)
Unicef: https://unicef.se/
Röda Korset: https://www.rodakorset.se/
Läkare utan gränser: https://lakareutangranser.se/

Tillsammans står vi starka!
/Styrelsen NFSK