Deltagare som anmält sig till kongressen får information via mejl om hur de aktiverar sin inloggning till eventplattformen.

De som anmält sig efter den 18 april 2021 får informationen via mejl vid klockan 13 den 3 maj 2021.

Logga in i eventplattformen