Bokcirkel 2023: Sömn vid hälso och ohälsa

Förra årets aktivitet med bokcirkel fortsätter! Denna gång läser vi boken Sömn vid hälsa och ohälsa (2023), Pernilla Garmy, Linda Gellerstedt, Amanda Hellström, Annika Norell, Christina Sandlund (red.).

Bokcirkeln sker under fem träffar och till varje gång har vi läst utvalda kapitel ur boken. Under träffarna diskuterar och reflekterar vi tillsammans över det vi läst och hur vi kan tillämpa kunskapen. Alla deltagare får ett kostnadsfritt exemplar av boken vilket gör att vi har ett begränsat antal platser.

Träff 1: Kapitel 2 - Att mäta sömn

Träff 2: Kapitel 7 - Sömn efter 60

Träff 3: Kapitel 16 - Sömn vid långvarig somatisk sjukdom, Kapitel 17 - Sömn och långvarig smärta

Träff 4: Kapitel 19 - Sömn i samband med vård på sjukhus, Kapitel 20 - Sömn och skiftarbete

Träff 5: Sammanfattning, vad tar vi med oss, Linda Gellerstedt som är en av bokens redaktörer och kapitelförfattare kommer att delta. Lindas intresse för sömn väcktes när hon arbetade natt som  sjuksköterska på en kirurgisk slutenvårdsavdelning.

Äger rum
--
--
--
--
--
Vem kan delta?

Medlemmar i NFSK.

Anmälan

Anmälan sker via mail till info@nfsk.se
Ange namn, telefonnummer och mailadress.