Inspiration och tips ! Förbättringsarbete

Missa inte att skicka in era förbättringsarbeten och chansen att vinna NFSK’s stipendium!

Linda Sillén, avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, inspirerar och tipsar.

“Nästa gång ni diskuterar förbättringsförslag i fikarummet, tänk på att förbättringskunskap är en av våra kärnkompetenser. Med den inställningen bedriver ni god och säker vård samt har möjlighet att sprida resultaten av era förbättringar nu inte bara lokalt utan även nationellt. Så inventera vad ni har för förbättringsområden, starta upp projekt och SÖK STIPENDIET!

Hälso- och sjukvården förändras och vi ställs inför nya utmaningar, arbetssätt och arbetsuppgifter. Antalet vårdplatser på kirurgiska vårdavdelningar i Sverige minskar, vårdtiderna blir kortare, andelen äldre, multisjuka och komplexa patienter ökar. Patienter som tidigare vårdades på intensivvårdsavdelningar finns idag ofta på våra kirurgavdelningar och detta ställer höga krav på oss som specialistsjuksköterskor.

I takt med att sjukvården blir mer kvalificerad blir det också allt viktigare att arbeta evidensbaserat och systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete. Flera studier har visat att sjuksköterskors utbildningsnivå har betydelse för patientsäkerheten och en studie av Aiken LH et al (2014)1 i nio europeiska länder visade samband mellan sjuksköterskors utbildningsnivå och antalet komplikationer och dödsfall efter vanliga kirurgiska ingrepp.

Hur ser vi till att nya forskningsrön omsätts i kliniskt arbete och blir ett samtalsämne i fikarummet? Vem är bättre lämpad än en specialistsjuksköterska att driva dessa projekt?

Hur går jag då tillväga?

Tänk på att sätt upp mål, vad vill du uppnå? Inventera kunskapsläget.  Fundera vilka du vill ska vara med och bedöm hur mycket tid som behöver avsättas och se till att få den tiden. Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mät det du gör. Planera, agera och följ upp. 

Ett exempel för att komma igång att arbeta strukturerat med förbättringsarbeten kan till exempel vara att arbeta efter PGSA/PDSA-modellen.

På min klinik fick Amra Drocic stipendiet som årets specialistsjuksköterska 2017 med förbättringsarbetet ”Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken”. Genom att införa preventiva omvårdnads-åtgärder som till exempel höjd huvudända, andnings-gymnastik, mobilisering, munvård, nutrition och adekvat smärtlindring kunde man vid mätning se att de sjukhusförvärvade pneumonierna minskade

.cid:285499b6-71fc-4f43-9806-7f4d356cb95b@regionostergotland.se

Nästa gång ni diskuterar förbättringsförslag i fikarummet, tänk på att förbättringskunskap är en av våra kärnkompetenser. Med den inställningen bedriver ni god och säker vård samt har möjlighet att sprida resultaten av era förbättringar nu inte bara lokalt utan även nationellt. Så inventera vad ni har för förbättringsområden, starta upp projekt och SÖK STIPENDIET!

Avslutar med ett citat: ”Alla som arbetar och kommer att arbeta i hälso-och sjukvården har två jobb: att göra det ordinarie arbetet och jobbet att utveckla detta arbete och system man arbetar i”.      Paul B Batalden    

 

  1. Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet;383(9931):1824-30, 2014.

 

// Linda Sillén

Avancerad Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård
Kirurgiska kliniken i Norrköping, Region Östergötland