Det ska vara enkelt att bli medlem i NFSK!

Därför kan du betala in din medlemsavgift med Swish, nummer: 123 520 73 29. Ange den betalningsreferens som angivits i mejlet/på medlemsavin som skickats till dig, eller ditt personnummer.

Betalning kan även göras till vårt plusgirokonto 631307-6.

Nya medlemmar ansöker först om medlemskap här.