Det ska vara enkelt att bli medlem i NFSK!

Därför kan du betala in din medlemsavgift med Swish genom att ange din betalningsreferens från avin eller ditt personnummer. Nya medlemmar ansöker först om medlemskap här.