Sök nästa års omvårdnadsstipendium - anmälan öppnar 1 februari!

STIPENDIUM 2019 TIPS! Börja nu så hinner du starta upp ett projekt att söka för.

Sök årets omvårdnadsstipendium förspecialistsjuksköterskor-  och studenter inom kirurgisk vård

 

 

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?

Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

 

 

Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 3 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad är/var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd)

  2. Syfte (Vad vill/ville du uppnå)

  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du ska/gick tillväga inkl. vart projektet genomförs/des, vilka som ingår/ingick)

  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, vad visade utvärderingen)

  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård)

  6. Vad stipendiet skall användas till

 

KRITERIER

  • Sökande ska vara medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK.

  • Studien/projektet ska förbättra vården för den kirurgiska patienten eller utveckla specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.

  • Ansökan ska vara förankrad i vårdvetenskapen samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

  • Det ska tydligt framgå hur pengarna ska användas.

 

OMVÅRDNADSSTIPENDIET
Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2019 i Norrköping och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.