MEDLEMSDAGARNA I TROLLHÄTTAN 18-19 MARS 2019 - Anmälan öppnar snart!

TEMA: Patientsäkerhet i Kirurgisk vård

Ca 100.000 personer drabbas av en vårdskada varje år, varje dag dör 8 patienter av en vårdskada och 10-20% av alla vårdskador beror på kirurgisk behandling.

NU sätter VI stopp för vårdskadorna!

Välkommen till våra Medlemsdagar i Trollhättan och ta del av föreläsningar, debatt och diskussioner kring hur patientsäkerheten i kirurgisk vård kan säkerställas.

Information om anmälan kommer här på hemsidan.