Medlemsdagarna 2018

Styrelsen sammanfattar Medlemsdagarna 2018
Här kommer en kort sammanfattning av programmet på årets Medlemsdagar, tryck på länken nedan för att se samtliga föreläsares föredrag.

Måndagen inleddes med en temperaturövning som skapade diskussion om specialistsjuksköterskans roll samt hur mycket deltagarna använde kompetensbeskrivningen. Sedan föreläste Ami Hommel om vikten av en hög omvårdnadskompetens och uppmanade alla att ta mod och själv presentera sin kompetens och vilken skillnad man kan göra på sin klinik som omvårdnadsexpert.

Lena Hagelqvist gav oss en ledares perspektiv på hur man kan låta specialistsjuksköterskor vara en del av arbetet att förbättra den kirurgiska vården och vikten av att definiera kompetensbehovet och sätta tydliga mål och vad man prioriterar högst. För Lena är en god och säker vård för patienterna högst på listan.

Ewa Öhrling presenterade hur specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor arbetar på kirurgkliniken i Linköping. Ewa hade redan 2003 som mål att det ska finnas 50% specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård på kirurgkliniken, ett mål som fortfarande finns kvar. Ewa berättade att förhoppningen är att kunna starta en utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor vårterminen 2019.

Karin Sillén gav oss en kirurgs perspektiv att arbeta tillsammans med specialistsjuksköterska och avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Hon presenterade kursen “Avancerad medicin för specialistsjuksköterskor i kirurgi” som gick i januari i Göteborg. Kursen hade ett stort intresse och platserna fylldes direkt. Under föredraget fick vi ta del av utvärderingen av kursen. Kursen är ett bra exempel på hur fortbildning för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård kan ges, vilket känns viktigt och självklart. Karin har för ambition att hålla kursen igen under 2019.

 

På tisdagen  gick Therese Avallin och Karolina Härle  igenom omvårdnadens kärnkompetenser utifrån specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning, med praktiska exempel på hur olika arbetssätt.

Sista föreläsaren för dagarna, Anna Bergström gav deltagarna verktyg på hur man bör arbeta med implementering och införande av personcentrerad förhållningssätt på ett inspirerande vis. Hon tog upp olika implementeringsstrategier och poängterade ledarens betydelse för hur väl implementeringen resulterar sig samt lyfte betydelsen av att förstå hur svårt det är att implementera nya arbetssätt

 

Deltagarna fick möjlighet att diskutera och nätverka under förmiddagens workshops med upplägg enligt Open Space. Utifrån deltagarnas önskemål hade sju olika diskussionspunkter tagits fram. Deltagarna cirkulerade runt och diskuterade kring de punkter som man tyckte var givande.

 

Styrelsen vill tacka alla föreläsare för mycket inspirerande föredrag samt till alla deltagare för ert aktiva medverkande! Glömt inte att fylla i utvärderingen av dagarna, så att vi i styrelsen tar lärdomar av det som var mindre bra och det som ni uppskattade.

 

Med vänliga hälsningar NFSKs styrelse.