Sök stipendiet senast 20/5!

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilmBildresultat för logga medfilm

Sök omvårdnadsstipendiet senast 20/5! 

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?

Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2018 i Helsingborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet.

Läs mer här!

VÄLKOMMEN ATT SKICKA  DIN ANSÖKAN SENAST 20/5 TILL:

info@nfsk.se

Tidigare års vinnare:

2017
"Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken"

Amra Drocic från Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset, Norrköping.

Införa en utarbetad signeringslista och förbättra kunskap till både personal och patienter. Signeringslistan innehåller följande sökord: höja patientens huvudända i sängen till 30-45 grader, kontinuerlig munvård, mobilisering, adekvat smärtlindring och bra andningsgymnastik.

 

2016
“Omvårdnadsrond”

Emma Strandqvist från kirurgkliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Att strukturera arbetet kring patientens omvårdnadsproblem och på så sätt arbeta patientsäkert och likvärdigt oavsett personal. Specialistsjuksköterska leder omvårdnadsronden tillsammans med vårdteamet och ser till att åtgärderna följs upp.

 

2015
“Bedsiderapport”

Tina Ahl & Linda Lovin på Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Införa bedsiderapportering som stimulerar det personcentrerade förhållningssättet och patientens delaktighet genom att patienten får en aktiv roll i rapporten. Bedsiderapporten gynnar även teamarbetet och informationsflödet mellan patient-vårdgivare-vårdgivare då kommunikationen sker vid samma tillfälle med fler i teamet närvarande.

 

2014
“Specialist sjuksköterska i klinisk tjänst”
Maria Sandgren & Anna Nilsson Universitetssjukhuset i Linköping

Utveckla en specificerad klinisk roll för specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård där kompetensen utnyttjas till specifika arbetsuppgifter som kräver fördjupad kunskap. Genom att dagtid införa den kliniska specialist sjuksköterskerollen visar en första utvärderingen att 80 % av personalen på avdelningarna upplevde att specialistsjuksköterske funktionen underlättade deras arbete. Likaså ansåg 90 % av personalen att denna roll bör finnas stationär i den dagliga verksamheten.

 

SÖK IDAG!