Therese Avallin, ordförande NFSK.

Specialistsjuksköterskeutbildning

Valåret är här och vallöftena börjar utformas. NFSK följer med stort intresse och välkomnar löften om satsningar på omvårdnadskompetens, som det löfte som partiledare Annie Lööf idag meddelat - att Centerpartiet vill satsa 600 miljoner kronor per år för att sjuksköterskor ska kunna få specialistutbildning. Pengar till omvårdnadskompetens är en av flera viktiga pusselbitar för att kunna ge vård med hög kvalitet för patienten och samhället.

Idag är det många sjuksköterskor som inte alls får möjlighet att specialistutbilda sig på grund av personalbrist, och de ekonomiska förutsättningar som verksamheterna erbjuder för att specialistutbilda sig varierar. NFSK anser att det är viktigt att det skapas bra förutsättningar och lika möjligheter för sjuksköterskor att kunna specialistutbilda sig.

 

Therese Avallin,
ordförande i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård

Uppsala den 2 februari 2018