Vårdvetenskapligt bibliotek

Här hittar du det vårdvetenskapliga biblioteket tillgängligt för dig som är medlem.

Biblioteket är en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte vad gäller kliniskt arbete, forskning, förbättringsarbete och profession.

Biblioteket består av sju huvudavdelningar;

  1. Forskning
  2. Förbättringsarbete
  3. Yrkesrollen
  4. Utbildning
  5. Kirurgiska kliniker i Sverige
  6. Organisationer
  7. Länkar