Specialiserad vård med hög kvalitet kräver specialister som vårdar

Både patienter och anhöriga har rätt till en effektiv personcentrerad vårdprocess med god vårdkvalitet, hög patientsäkerhet och möjlighet att vara mer delaktiga i vården än tidigare. Hur ska sjuksköterskor på kirurgiska vårdavdelningar kunna möta dessa behov, utan rätt kompetens? Med anledning av den så kallade professionsmiljarden till vården med en angelägen satsning på specialistsjuksköterskor, men utebliven prioritering av kirurgspecialiteten, har NFSK tillsammans med representanter för det Svenska akutkirurgiska nätverket (Folke Hammarqvist, överläkare Stefan Redéen, överläkare) skrivit ett öppet brev till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.