Therese Avallin och Karolina Härle.

Konferens i kirurgisk omvårdnad 10-11 maj

För fjärde året i rad var NFSK på plats för att inleda Konferens i kirurgisk omvårdnad, arrangerad av Teknologiskt institut. Från olika delar i Sverige kom nästan 50 deltagare till det Kirurgiska programmet dag 1 för att utveckla sin kunskap och kompetens. Dag 2 var gemensam med Konferens i Ortopedisk omvårdnad och vi  var då nästan 80 personer som kunde utbyta erfarenheter och gemensamt ta del av programmet. Vi fick här bland annat i en workshop under förmiddagen fördjupa våra kunskaper i hur ett ett team skapas och utvecklas, vilket är ständigt aktuellt på våra vårdavdelningar där teamet, inklusive patienten, ständigt byts ut. Vi lyssnade även till task-shifting och hur det påverkar omvårdnadsprofessionen och vårt ansvar som företrädare för professionen och ämnet.  Som avslutning fick vi ta del av en berättelse hur det kan vara att vara vårdpersonal och samtidigt vara patient, och hur det är att vårda en kollega.