Tidigare års stipendiater

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.
Läs mer om stipendiet »

Följande personer har utsetts till Årets Specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård och fått stipendium.

2018 Pernilla Hendeberg

2017 Amra Drocic

2016 Emma Strandqvist

2015 Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin

2014 Maria Sandgren och Anna Nilsson

Relaterade sidor

Maria Sandgren mottar stipendiet.

Maria Sandgren & Anna Nilsson för projektet “Specialistsjuksköterska i klinisk tjänst”.

Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin.

Tina Ahl Jonsson & Linda Lovin för projektet “Bedsiderapport”.

Emma Strandqvist, 2016 års stipendiat.

Emma Strandqvist för projektet “Omvårdnadsrond”.

Amra Drocic

Amra Drocic för projektet "Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken".

Pernilla Hedenberg

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.