Tidigare års stipendiater

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.
Läs mer om stipendiet »

Följande personer har utsetts till Årets Specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård och fått stipendium.

2017
Amra Drocic
Läs mer »

2016
Emma Strandqvist
Läs mer »

2015
Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin
Läs mer »

2014
Maria Sandgren och Anna Nilsson
Läs mer »