Tidigare års stipendiater

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.
Läs mer om stipendiet »

Följande personer har utsetts till Årets Specialistsjuksköterska i Kirurgisk vård och fått stipendium.

2017
Amra Drocic
Läs mer »

2016
Emma Strandqvist
Läs mer »

2015
Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin
Läs mer »

2014
Maria Sandgren och Anna Nilsson
Läs mer »

Relaterade sidor

Maria Sandgren mottar stipendiet.

Maria Sandgren & Anna Nilsson för projektet “Specialistsjuksköterska i klinisk tjänst”.

Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin.

Tina Ahl Jonsson & Linda Lovin för projektet “Bedsiderapport”.

Emma Strandqvist, 2016 års stipendiat.

Emma Strandqvist för projektet “Omvårdnadsrond”.

Amra Drocic

Amra Drocic för projektet "Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken".