Żagań - rzeźba Nike przy pałacu.

Stipendium 2019

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor och studenter inom kirurgisk vård.

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?
Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilm
Logotyp MedFilm.

 

Ansök

Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 3 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad är/var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd).
  2. Syfte (Vad vill/ville du uppnå).
  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du ska/gick tillväga inkl. vart projektet genomförs/des, vilka som ingår/ingick).
  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, vad visade utvärderingen).
  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård).
  6. Vad stipendiet skall användas till.

Välkommen att skicka din ansökan senast 10 juni till info@nfsk.se

Kriterier

  • Sökande ska vara medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK.
  • Studien/projektet ska förbättra vården för den kirurgiska patienten eller utveckla specialistsjuksköterskans roll i kirurgisk vård.
  • Ansökan ska vara förankrad i vetenskap (omvårdnad) samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.
  • Det ska tydligt framgå hur pengarna ska användas.

Omvårdnadsstipendiet delas ut under Kirurgiveckan 2019 i Norrköping och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

 

Välkommen att skicka din ansökan senast 10 juni till info@nfsk.se