Żagań - rzeźba Nike przy pałacu.

Stipendium 2018

 

STIPENDIUM 2018

Sök årets omvårdnadsstipendium för

specialistsjuksköterskor-  och studenter inom kirurgisk vård

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilm

MedFilm Logotyp - Bl� - Liten.jpg

 

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?

Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

 

 

Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 1 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd)

  2. Syfte (Vad ville du uppnå)

  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du gick tillväga inkl. vart projektet genomfördes, vilka som ingick)

  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, redovisa ev. utvärdering)

  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård)

  6. Vad stipendiet skall användas till

 

KRITERIER

  • Sökande ska vara medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK.

  • Studien/projektet ska förbättra vården för den kirurgiska patienten eller utveckla specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.

  • Ansökan ska vara förankrad i vårdvetenskapen samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

  • Det ska tydligt framgå hur pengarna ska användas.

 

OMVÅRDNADSSTIPENDIET
Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2018 i Helsingborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

 

VÄLKOMMEN ATT SKICKA  DIN ANSÖKAN SENAST 30/4 TILL: info@nfsk.se

 

 

TIDIGARE ÅRS STIPENDIATER
Läs mer om tidigare års stipendier och stipendiater här »

Relaterade sidor

Kirurgiveckan är en fantastisk mötesplats med kunskap, erfarenheter och frågor från hela landet.

Pernilla Hedenberg

Pernilla Hendeberg från Kirurgkliniken på Universitetssjukhuset, Örebro, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2018, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2018.

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilmBildresultat för logga medfilm