Żagań - rzeźba Nike przy pałacu.

Stipendium 2018

 

STIPENDIUM 2018

Sök årets omvårdnadsstipendium för

specialistsjuksköterskor-  och studenter inom kirurgisk vård

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilm

MedFilm Logotyp - Bl� - Liten.jpg

 

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?

Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

 

 

Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 1 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd)

  2. Syfte (Vad ville du uppnå)

  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du gick tillväga inkl. vart projektet genomfördes, vilka som ingick)

  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, redovisa ev. utvärdering)

  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård)

  6. Vad stipendiet skall användas till

 

KRITERIER

  • Sökande ska vara medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK.

  • Studien/projektet ska förbättra vården för den kirurgiska patienten eller utveckla specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård.

  • Ansökan ska vara förankrad i vårdvetenskapen samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

  • Det ska tydligt framgå hur pengarna ska användas.

 

OMVÅRDNADSSTIPENDIET
Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2018 i Helsingborg och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

 

VÄLKOMMEN ATT SKICKA  DIN ANSÖKAN SENAST 30/4 TILL: info@nfsk.se

 

 

TIDIGARE ÅRS STIPENDIATER
Läs mer om tidigare års stipendier och stipendiater här »

Relaterade sidor

Kirurgiveckan är en fantastisk mötesplats med kunskap, erfarenheter och frågor från hela landet.

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilmBildresultat för logga medfilm