Żagań - rzeźba Nike przy pałacu.

Stipendium

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.
Stipendiet delas ut under Kirurgveckan i augusti.

OMVÅRDNADSSTIPENDIUM 2018
Ansökningskriterier för 2018 års omvårdnadsstipendium håller på att tas fram.

TIDIGARE ÅRS STIPENDIATER
Läs mer om tidigare års stipendier och stipendiater här »

Relaterade sidor

Kirurgiveckan är en fantastisk mötesplats med kunskap, erfarenheter och frågor från hela landet.