Amra Drocic

Omvårdnadsstipendium 2017

Amra Drocic från Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset, Norrköping, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2017.

Amra vann med sitt bidrag "Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken".

Motivering
"P​​rojektet lyfter fram omvårdnaden som en livsviktig del av patientens vård, och framhäver vikten av det tvärprofessionella samarbetet kopplat till patientens individuella behov. Projektet bedöms utveckla vården för patienten genom kärnkompetenserna; Säker vård, Samverkan i team och Evidensbaserad vård. Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium."

NFSK och årets sponsor MedFilm gratulerar till stipendiet på 7 500 kronor!

 

MedFilm


SÖK ÅRETS OMVÅRDNADSSTIPENDIUM FÖR
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR OCH STUDENTER
INOM KIRURGISK VÅRD
Sista ansökningsdag 30 april 2017

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård?
Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipendium!

Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet på max 1 A4 med samtliga 6 rubriker: 

  1. Bakgrund (Vad var anledningen till ditt projekt inklusive vetenskapligt stöd)
  2. Syfte (Vad ville du uppnå)
  3. Metod (Beskriv hur du gick tillväga, vart projektet genomfördes, vilka som ingick i projektet)
  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, redovisa ev. utvärdering)
  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård)
  6. Vad stipendiet ska användas till

Maila din ansökan till info@nfsk.se. Ange kontaktuppgifter till sökande.

KRITERIER 

  • Sökande ska vara medlem i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, NFSK.​
  • Sökande ska vara studerande till eller arbeta som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.​
  • Ansökan ska vara förankrad i vårdvetenskapen samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.​
  • Det ska tydligt framgå vad pengarna ska användas till.

OMVÅRDNADSSTIPENDIET
Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2017 i Jönköping. Prissumman på 7 500 kronor ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor. Företaget MedFilm bidrar med prissumman till årets stipendie.

VÄLKOMMEN ATT SKICKA  DIN ANSÖKAN TILL info@nfsk.se SENAST 30 APRIL 2017!