Amra Drocic

Grattis till årets stipendiat Amra Drocic från Vrinnevisjukhuset! Sponsor: MEDFILM

Amra Drocic från Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset, Norrköping, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadsstipendium 2017, och utses till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2017.

Amra vann med sitt bidrag "Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken".

Motivering
"P​​rojektet lyfter fram omvårdnaden som en livsviktig del av patientens vård, och framhäver vikten av det tvärprofessionella samarbetet kopplat till patientens individuella behov. Projektet bedöms utveckla vården för patienten genom kärnkompetenserna; Säker vård, Samverkan i team och Evidensbaserad vård. Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium."

 

NFSK och årets sponsor MedFilm gratulerar till stipendiet på 7 500 kronor!

 

MedFilm