Emma Strandqvist, 2016 års stipendiat.

Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016

Emma Strandqvist

för projektet

“Omvårdnadsrond”

 

Motivering: Projektet lyfter fram omvårdnaden som en fundamental del av patientens vård och framhäver vikten av det tvärprofessionella samarbetet kopplat till patientens individuella behov.  Omvårdnadsronden bedöms utveckla vården för patienten genom samtliga sex kärnkompetenser; Personcentrerad vård, Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård och Förbättringskunskap.  Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium. Omvårdnadsronden stimulerar kommunikationen i teamet vid rond och via gemensam dokumentation. Även det personcentrerade förhållningssättet stärks genom att fokusera på de individuella behoven som en del av evidensen för att förbättra och säkra vårdens värde för patienten.

 

Vinstsumma och sponsor: MedFilm 7500kr

 

Hur har du arbetat vidare med det vinnande projektet? Hur ser fortsättningen ut?

Jag sa upp mig från kirurgen ett par månader efter jag vann och arbetar nu på urologen på Akademiska sjukhuset. Har inte arbetat vidare i exakt det formatet men tänket finns fortfarande med; att vi som omvårdnadspersonal måste ha samma mål med vårat arbete med patienten och att alla bitar är viktiga för helheten. Det kan ju kännas lite självklart men ibland kan det vara bra att tala om för alla vad målen är. Också att vid mer komplicerade patienter inte bara ha en patientansvarig läkare utan även patientansvarig sjuksköterska.

 

Hur har du använt/planerar att använda ditt stipendium?

Jag bjöd avdelningen på fika några veckor efter att jag vunnit eftersom det inte bara var jag utan hela avdelningen som bidrog i omvårdnaden för den specifika patienten. Annars har jag inte använt pengarna, har inga direkta planer på vad jag ska göra men någon form av utbildning eller konferens för att få inspiration och mer kunskap skulle vara roligt!

 

Vad skulle du vilja skicka med den som funderar på att starta ett  projekt eller som genomfört ett projekt och funderar på att söka stipendiet?

Det behöver inte vara så stort, för mig gällde det arbetet kring en enda patient! Man kan alltid söka, det värsta som kan hända är ingenting och det bästa som kan hända är att man vinner stipendiet!