Emma Strandqvist, 2016 års stipendiat.

Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2016

KIRURGISKT OMVÅRDNADSSTIPENDIUM

ÅRETS SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I KIRURGISK VÅRD 2016:

Emma Strandqvist

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård

Kirurgisk akutvårdsavdelning, Akademiska Sjukhuset Uppsala

 

BIDRAG

Omvårdnadsrond

MOTIVERING

Emma Strandqvist har med sitt projekt “Omvårdnadsrond” utsetts till vinnare av stipendiet ’Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård’ då det bäst motsvarar kriterierna för bedömning. Projektet lyfter fram omvårdnaden som en fundamental del av patientens vård och framhäver vikten av det tvärprofessionella samarbetet kopplat till patientens individuella behov.  Omvårdnadsronden bedöms utveckla vården för patienten genom samtliga sex kärnkompetenser; Personcentrerad vård, Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård och Förbättringskunskap.  Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium. Omvårdnadsronden stimulerar kommunikationen i teamet vid rond och via gemensam dokumentation. Även det personcentrerade förhållningssättet stärks genom att fokusera på de individuella behoven som en del av evidensen för att förbättra och säkra vårdens värde för patienten.

NFSK och årets sponsor MedFilm gratulerar till stipendiet på 7500 kronor!