Årets Specialistsjuksköterska i Kirurgisk Vård 2015

NFSK och Nutricia gratulerar Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin från Vrinnevisjukhuset, Norrköping till stipendiet på 5000 kronor.

”Bedsiderapport på kirurgisk vårdavdelning” har utsetts till vinnare av stipendiet ’Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård’ då det bäst motsvarar kriterierna för bedömning. Projektet bedöms utveckla vården för patienten genom samtliga sex kärnkompetenser och lyfter fram betydelsen av omvårdnaden som vetenskap i förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling. Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.

Stipendiet delas ut under invigningen av kirurgveckan.

Läs hela motiveringen här »
Läs bidraget här »

 

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Har du eller en kollega genomfört ett projekt som förbättrat vården för patienten på kirurgisk vårdavdelning?
Då kan ni ansöka om vårt stipendium!

TEMA: KÄRNKOMPETENSERNA

Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

Har du själv eller en kollega initierat ett projekt som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser? Ansök om stipendiet genom att kortfattat beskriva projektet på max 1 A4 och maila till info@nfsk.se. Ange kontaktuppgifter till sökande samt till en referensperson.

KRITERIER

  • Sökande ska vara medlem i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, NFSK.
  • Projektet ska vara genomfört och utvärderat.

STIPENDIET

Stipendiet delas ut under kirurgveckan. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt.  Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN SENAST 31 MARS 2015!

 

ÅRETS SPONSOR
NUTRICIA