Årets Specialistsjuksköterska i Kirurgisk Vård 2014

NFSK och KCI gratulerar vinnarna till omvårdnadsstipendiet i kirurgisk vård: Maria Sandgren och Anna Nilsson. Stipendiet på 6000 kronor delas ut på invigningen av kirurgveckan i Karlstad.
Läs mer om projektet samt motiveringen här »

Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

ÅRETS TEMA: De sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Information)

KRITERIER

  • Sökande ska vara specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, bifoga examensbevis.
  • Sökande ska vara medlem i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, NFSK.
  • Projektet ska vara genomfört och utvärderat.

ANSÖKAN

Har du själv eller en kollega initierat ett projekt som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser? Ansök om stipendiet genom att beskriva projektets bakgrund, syfte, metod och genomförande samt resultat på max 1 A4 och maila till info@nfsk.se. Ange kontaktuppgifter till sökande samt till en referensperson. Bifoga examensbevis.

ANSÖK SENAST 30 APRIL!

 

STIPENDIET

Stipendiet delas ut under invigningen av kirurgveckan. Prissumman ska användas till utvecklingsforum, exempelvis konferens, utbildning, projekt. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!