Therese Avallin

Therese Avallin
Förtroendeposition: 
Ordförande
Presentation: 

Hej!

Therese Avallin heter jag och bor tillsammans med min familj i Uppsala.

Jag tog min sjuksköterskeexamen från Uppsala Universitet 2006 och har sedan dess arbetat med kirurgisk vård av patienter med endokrina sjukdomar, bröstcancer, colorectala sjukdomar och nu senast på kirurgisk akutvårdsavdelning. Våren 2013 tog jag magisterexamen och har nu en tjänst som specialistsjuksköterska vilket innebär mycket patientnära tid och även tid för förbättringsarbete i olika former. 

Jag är även doktorand i ett forskningsprojekt för den fundamentala vården av patienter med akut buksmärta. Projektet ingår i ett internationellt samarbete om 'Fundamentals of Care' i 'International Learning Collaborative' .

Kirurgisk vård är fantastisk med sin komplexitet av kirurgin, vården och omvårdnaden. Det krävs hög kompetens och löpande förbättringar för att uppnå en säker vård med hög kvalitet, i en miljö där både patient och personal känner sig trygga och finner hälsa. Jag anser att specialistsjuksköterskan bör vara ett självklart inslag på kirurgisk vårdavdelning då vi behöver ökad kompetens och erfarenhet nära patienterna och i verksamheten.

Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK) är ett fantastiskt initiativ som bland annat kan bidra till att samordna den ovärderliga kompetens och erfarenhet som finns runt om i landet. Som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård kan man ibland bli ensam på sin arbetsplats, men nationellt är vi fler och kan få stöd och inspiration av varandra. 

Jag uppskattar att arbeta med NFSK och hjälpa föreningen ta form för att på bästa sätt lyfta fram specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård, och på så sätt bidra till bättre förutsättningar för både våra medlemmar och för den kirurgiska patienten.

Vi ses!

Therese