Theres Willman

Theres Willman
Förtroendeposition: 
Ledamot
Region: 
Presentation: 

Jag tog sjuksköterskeexamen 2008. Har arbetat på en kirurgisk akutvårdsavdelning sedan dess i Malmö. Det är mestadels nedre GI- patienter som vårdas på avdelningen. Patienterna har diagnoser såsom divertikulit, cholecystit, pankreatit, appendicit, bråck, gastrointestinal blödning, ileus/subileus, men även malignitetsutredning och trauma.

 

Kirurgi ligger mig varmt om hjärtat och man lär sig dagligen något nytt, jag valde att utbilda mig vidare och tog examen som specialist sjuksköterska 2015. Efter examen har jag arbetat som omvårdnadsledare tillsammans med en kollega, samt i kliniskt arbete som specialist sjuksköterska. Är mentor till nyanställda och studentansvarig på avdelningen.