Pernilla Svanäng

Pernilla Svanäng
Förtroendeposition: 
Ledamot
Presentation: 

Jag heter Pernilla Svanäng och bor med min blivande man i Ljungsbro utanför Linköping. Jag är uppväxt utanför Knivsta i Uppland och flyttade till Linköping för att studera till sjuksköterska 2008. Min kirurgiska bana började på Akademiska sjukhuset i Uppsala där jag sommarjobbade som undersköterska under studietiden, och redan då fastnade jag för den kirurgiska vården. Efter examen började jag jobba på Kirurgiska kliniken i Linköping och där är jag kvar än. 

 

I Linköping har vi förmånen att vara ett drivande gäng specialistsjuksköterskor och mina kollegor är en bidragande faktor till att jag trivs så bra på kliniken och ser utvecklingspotential både personligen och för den kirurgiska vården. 2015 blev jag själv färdig specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

 

Som ledamot i NFSK får jag möjlighet att samverka med andra drivande specialistsjuksköterskor från olika delar av landet. Jag anser att NFSK har en viktig roll i att stärka specialistsjuksköterskans roll inom den kirurgiska vården och skapa ett nätverk för att sprida kunskap mellan kliniker och uppmana till implementering av  evidensbaserad omvårdnad. Vi har även ett ansvar att ha god kontakt med lärosäten runtom i landet för att marknadsföra föreningen och tydliggöra specialistsjuksköterskans roll och därmed locka fler till att bli specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård.