Pernilla Hendeberg

Förtroendeposition: 
Ledamot
Presentation: 

Jag heter Pernilla Hendeberg. Jag är 39 år och bor några mil utanför Örebro tillsammans med min man och två döttrar. Jag arbetar som specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Jag blev färdig med min grundutbildning 2004 och jag blev färdig specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 2017. Jag har drivit utvecklingsarbete under nästan hela min karriär som sjuksköterska och efter min specialistutbildning känns det ännu roligare! Att vara sjuksköterska ger så många möjligheter till att förbättra sjukvården, både i det direkta patientarbetet och genom att arbeta med organisatoriska frågor. 2018 hade jag äran att bli tilldelad NFSK´s omvårdnads stipendium och nu känns det otroligt hedrande att få vara med i styrelsen och jobba för att inspirera och förbättra den kirurgiska vården i Sverige.