My Engström

Förtroendeposition: 
Ledamot
Presentation: 

Jag heter My Engström och har arbetat som sjuksköterska sedan 2001 inom kirurgen på Sahlgrenska, karriären började på KAVA och slutade på en kirurgisk forskningsenhet. Sedan hösten 2017 är jag lektor vid Göteborgs universitet, kurs- och inriktningsansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk vård med en förenad befattning som översjuksköterska på kirurgen Sahlgrenska. Vetgirig har jag nog alltid varit, om än ibland omedvetet, och min drivkraft att hela tiden vilja delta och förbättra vården ledde till en parallell forskningskarriär med en disputation 2013. Sedan i våras är jag docent i omvårdnad. Min drivkraft är fortfarande att försöka utveckla och förbättra den kirurgiska omvårdnaden, idag både som lektor, forskare och sjuksköterska.