Maria Viksten Ericsson

Maria Viksten Ericsson
Förtroendeposition: 
Ledamot
Presentation: 

Jag heter Maria Wiksten Ericsson och bor i Skredsvik, Uddevalla, med make, två barn, får, gås, katter och höns. Jag tog studenten 1992 från naturvetenskaplig linje och efter lite olika högskolekurser (Juridik, ekonomi och ulandskunskap) bestämde jag mig för att bli sjuksköterska. Jag var klar med min grundutbildning 1993-1996 vid Bohusläns vårdhögskola (numer nedlagd). Tidigt under utbildningen upptäckte jag min passion för kirurgi och kirurgisk omvårdnad och började på en 1998 på en akutkiurgisk vårdavdelning på Uddevalla sjukhus. Samtidigt som jag läste till sjuksköterska läste jag parallellt en utbildning i Arbetsorganisation- och arbetspsykologi samt projektledning. Under våren 2000 färdigställde jag min uppsats för kandidatexamen och samma år fick jag arbete som avdelningschef på en kirurgisk vårdavdelning. Under mina år som avdelningschef fick jag möjlighet att införa och utveckla vårdprogram och förbättra vården för patienterna inom det kolorektala området. Vidarutbildningen ”Specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad, 40 poäng” läste jag på min fritid åren 1997-1999. Denna utbildning var en god hjälp och avgörande för att arbeta med utveckling av just omvårdnaden pre- och postoperativt men även med patientinformation mm. Jag använde också mycket av min nyvunna kunskap med att undervisa på avdelningen. Som avdelningschef arbetade även aktivt med arbetsmiljön, arbetstider och kompetensutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor. I rollen som avdelningschef fanns det utrymme för experiment och stor möjlighet till påverkan på den direkta patientvården. Det var både spännande och utmanande. Efter 8 år som avdelningschef fick jag erbjudande om att bli biträdande verksamhetschef på kirurgkliniken och när tjänsten som verksamhetschef utlystes 2009 sökte jag och tillträdde 2010. År 2010 blev jag nominerad till Årets bästa kvinnliga chef – men vann inte….. Ca 350 anställda varav 60 läkare, 5 vårdavdelningar med motsvarande 120 vårdplatser. Verksamheten beskrivs som den fjärde största i landet, när kirurgkliniker jämförs. Jag gick med i föreningen för att kunna påverka utvecklingen av rollen ”kirurgsjuksköterska” och för att bekräfta behovet av subspecialisering också inom omvårdnaden.