Malin Samuelsson

Förtroendeposition: 
Ambassadör
Sammankallande i valberedningen
Region: