Malin Samuelsson

Förtroendeposition: 
Ambassadör
Sammankallande i valberedningen
Region: 
Presentation: 

Mitt namn är Malin Bäckman. Jag är 36 år, född och uppvuxen i Vänersborg men bor numera i Trollhättan. Jag bor med sambo och våra två barn.

Jag studerade samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet men via sommarjobb som vårdbiträde på sjukhem började mitt intresse för hälso- och sjukvård öka. Efter ett par års arbete sökte jag högskolan i Vänersborg och tog examen som sjuksköterska 2003. 

Jag började på ett trainee-program med tre placeringar på sjukhuset NÄL under ett års tid. Efter två placeringar inom medicinkliniken var jag åter ”hemma” på kirurgen där jag tidigare arbetat som sommar- och timvikarie under studietiden. Kirurgi med variation i både arbetstakt, diagnoser och vårdformer engagerade och inspirerade mig mer än andra klinikernas specialiteter och jag valde att stanna. 

Jag har haft anställning på avdelning 63 på NÄL till årsskiftet 2016. Avdelningen har ändrat inriktning under anställningstiden från att vårda övre gastrokirurgiska patienter till att bli en akut allmänkirurgisk avdelning med trauma. Jag fick studentansvar på avdelningen tidigt och 2007 åtog jag mig projekt på 50 % som huvudhandlare på Kirurgkliniken och ÖNH. Huvudhandledare var jag i 2 år och det var en tjänst som utmanade mig och utvecklade mig på många sätt. 2009 bestämde jag mig för att vidareutbilda mig och tyckte att Specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård var ett naturligt val. Jag tog min examen 2011- ett år senare än mina medstudenter då vi fick vår första son i slutet av studieterminen. Jag har varit föräldraledig med båda mina barn och återgått till min vanliga sjukskötersketjänst med studentansvar enbart på avdelningen. Mindre utvecklingsarbeten som t.ex. med introduktionsprogram för nyanställda sommarvikarier har jag deltagit i. 

Sedan årsskiftet 2016 har jag en projektanställning som klinikövergripande utvecklingssjuksköterska på Kirurgkliniken. Jag arbetar 85% då barnen fortfarande är små. I tjänsten ingår åter huvudhandledarskap på 40 %, utveckling- och utbildningsarbete med fokus patientsäkerhet på 40 % och 5% i kliniskt arbete.  Jag ser en stor möjlighet för specialistsjuksköterskan att bidra till kvalitet och säkerhet genom att arbeta engagerat med närvaro, flexibilitet och delaktighet. 

NFSK ser jag som en möjlighet att få tillgång till nytänkande och ”tilltänkande”.  Att få dela med sig av projekt och förändringar men även att påminnas om det viktiga i arbetet. Att vara ambassadör kan vara en möjlighet att engagera mer personal i den kirurgiska omvårdnadens utveckling och inge mod och kraft att förändra mindre väl fungerande verksamheter.