Karolina Härle

Karolina Härle
Förtroendeposition: 
Vice ordförande
Presentation: 

Jag heter Karolina Härle och valdes in i styrelsen som ledamot i augusti 2014. I augusti 2015 blev jag vice ordförande i föreningen.

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 2002 och tog min specialistsjuksköterskeexamen inom kirurgisk vård 2005. Jag har arbetat som specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken US i Linköping sedan dess. År 2014 tog jag magisterexamen inom kirurgisk vård och arbetar sedan dess som avancerad specialistsjuksköterska.

Mitt stora intresse är den kirurgiska patienten och möjligheten att kunna utveckla vårdens kvalitet för denna patientgrupp. Jag är övertygad om att specialistsjuksköterskan är lika viktig på en kirurgisk vårdavdelning som någon annanstans. För att kunna bedriva den högspecialiserade vård som idag bedrivs på vårdavdelningarna krävs en ökad kompetens hos de som arbetar i det patientnära arbetet.

Jag arbetar också aktivt inom föreningen för att stärka vår profession som specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård