Åsa Tengdahl Tallheden

Åsa Tengdahl Tallheden
Förtroendeposition: 
Ambassadör
Region: 
Presentation: 

Hej!

Jag heter Åsa Tengdahl Tallheden och arbetar som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på en kombinerad kirurg/ortoped och urologmottagning på Sjukhuset i Skene som är en del av Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Jag började min sjuksköterskebana på Kirurgen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 2002 där jag arbetade på en övre gastroavdelning som även vårdade en del medicinska gastropatienter. Redan under min tid på Sahlgrenska hade jag flera specialistutbildade kollegor inom kirurgi och såg hur de drev och utvecklade vården till förmån för patienter och vårdpersonal.

2007 flyttade jag med min familj till Marks Kommun och då började jag arbeta på Sjukhuset i Skene. Först arbetade jag en kort tid på medicinakuten och medicinmottagningen men efter en barnledighet började jag arbeta på vårdavdelning 1 som vårdar elektiva patienter inom kirurgi/oropedi och urologi. Galloperationer, knä och höftproteser samt TUR-P  operationer är vanligast. Jag och mina kollegor fick efter en omorganisation i uppdrag att ställa om vår elektiva vårdavdelning från 7-dygnsvård till 5-dygnsvård. Det var ett arbete som vår arbetsgrupp la ner mycket möda och energi på och som vi drev framgångsrikt under ca tre års tid. Idag är vårdavdelningen halverad till 8 vårdplatser och man samarbetar med brevidliggande medicinavdelning. Vår elektiva del stänger numera ner lördag fm och öppnar igen måndag morgon. 

Jag var klar med min specialistutbildning juni 2015 och från 2016 har jag arbetat på vår mottagning men med nära samarbete med vårdavdelningen.  Jag har flera utvecklande arbetsuppgifter och är bland annat med i en förbättringsgrupp på ortopedkliniken där vi mäter, utvärderar och förbättrar för våra elektiva protespatienter. Jag har ett stort intresse för förbättringsarbeten, personcentrerad vård samt hur vi ska ta tillvara och utveckla våra små sjukhus.

Ser fram emot att vara en del i NFSKs arbete!

Med vänlig hälsning

Åsa Tengdahl Tallheden

Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård